Filadelfia Oslo jobber med en fornyet utgave av

Lederskolen

Det vil derfor ikke bli arrangert noen moduler på
Lederskolen i studieåret 2013/2014.
Spørsmål kan sendes til: post@lederskolen.no

 

Lederskolen anbefaler

CoachingAcademy

CoachingAcademy er en frittstående, men integrert del av Lederskolen
For mer info: www.coachingacademy.no